Menu

POGODBENIŠTVO V ENERGETIKI

V postopku vzpostavitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov in pogodbene oskrbe z energijo v javnem sektorju zagotavljamo: 

Javni sektor

 • Preliminarna ocena ekonomske, tehnične in pravne upravičenosti projekta
 • Preliminarna ocena ustreznega pravnega modela izvedbe projekta
 • Izdelava ocene izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva
 • Izdelava Akta o javno-zasebnem partnerstvu
 • Priprava razpisne dokumentacije
 • Priprava pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu
 • Pravno svetovanje pri izbiri zasebnega partnerja
 • Zastopanje pri izvedbi konkurenčnega dialoga in na pogajanjih
 • Pravna pomoč pri uveljavljanju pravnega varstva zoper naročnika
 • Zastopanje na vpogledu
 • Izvedba revizijske zakonitosti izvedenih postopkov javno-zasebnega partnerstva
 • Pravni in supernadzor nad izvajanjem pogodbe
 • Priprava pravnih mnenj
 • Izobraževanja

Gospodarstvo

 • Preliminarna ocena ekonomske, tehnične in pravne upravičenosti projekta
 • Preliminarna ocena ustreznega pravnega modela izvedbe projekta
 • Izdelava dokumentacije promotorja
 • Izdelava analize za identifikacijo potencialov za javno-zasebno partnerstvo
 • Pravni pregled in ocena zakonitosti razpisne dokumentacije in postopka izbora
 • Priprava vprašanj v zvezi z razpisno dokumentacijo
 • Priprava pogodb in pomoč pri ureditvi pravnih razmerij med partnerji in podizvajalci v ponudbi
 • Pravni pregled popolnosti ponudbe pred rokom za oddajo
 • Pravna pomoč pri zahtevkih za odpravo formalne nepopolnosti
 • Zastopanje na vpogledih v konkurenčne ponudbe
 • Izdelava revizijskih zahtevkov, pritožb, pripravljalnih vlog in izjasnitve izbranega ponudnika, itd.
 • Pravna pomoč pri tolmačenju pogodb
 • Zastopanje na pogajanjih
 • Izobraževanja

 

 S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu