Menu

PROMOTORSTVO v JZP

Javni sektor

Naročniku, ki je hkrati tudi javni partner v projektu svetujemo pri izvedbi predhodnega postopka javno-zasebnega partnerstva, ki zajema:

  • Priprava pravne študije, v okviru katere se identificira projekt, ki vključuje javni interes in je primeren za realizacijo v obliki javno-zasebnega partnerstva.
  • Priprava ekonomske študije.
  • Priprava terminskega plana in plana aktivnosti do izbora izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
  • Pri zahtevnejših projektih javno-zasebnih partnerstev se pripravi tudi matrica razdelitve poslovnih tveganj, ki se tudi ekonomsko oceni, pri čemer se izvedejo simulacije realizacije projekta po različnih variantah.
  • Sodelovanje pri pripravi ocene možnosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva.
  • Sodelovanje pri pripravi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu.
  • Priprava osnutka vsebine akta o javno-zasebnem partnerstvu oz. koncesijskega akta.

Gospodarstvo

V primerih, ko se postopek oblikovanja javno-zasebnega partnerstva prične na pobudo zasebnega partnerja in v postopkih, kjer zasebni partnerji nastopajo kot kandidati ali ponudniki, vam zagotovimo izdelavo vloge promotorja, ki je pripravljena tako, da odgovori na vprašanja, ali so izpolnjeni pravni, ekonomski, tehnični, okoljevarstveni in drugi pogoji za realizacijo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva. Vloga promotorja se pripravi v obliki in vsebini, ki omogoča, da jo javni partner lahko uporabi kot podlago za izvedbo predhodnega postopka po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu. V okviru vloge promotorja se opišejo tudi posebnosti predlaganega konkretnega projekta.

 S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu