Menu

EKONOMSKE ANALIZE, PRAVNO ter FINANČNO POROČILO O USTREZNOSTI KREDITODAJALCA

EKONOMSKE ANALIZE

Podjetje JHP projektne rešitve d.o.o. že dalj časa ponuja učinkovite storitve izdelave celotne investicijske dokumentacije. Slednjo izdelujemo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 ter v skladu s Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov ter Delovnim dokumentom 4 Evropske komisije, s poudarkom na posrednih učinkih in izdelavi ekonomske analize in ekonomske upravičenosti projekta. Zajema bistvene ekonomske in finančne parametre, ki so ključni pri določanju optimalnosti projekta:

  • Finančna / Ekonomska neto sedanja vrednost projekta.
  • Relativna neto sedanja vrednost projekta.
  • Finančna / Ekonomska interna stopnja donosnosti projekta.

PRAVNO ter FINANČNO POROČILO O USTREZNOSTI KREDITODAJALCA

Strankam ponujamo storitve izdelave poročila o ustreznosti kreditodajalca. Celotno poročilo je izdelano v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin. Storitve zajemajo pravno in finančno svetovanje:

  • na podlagi pridobljenih kreditnih ponudb s strani poslovnih bank oz. drugih skladov ali ustanov.
  • pri pregledu ponudbenih pogojev skupaj s predstavljenimi amortizacijskimi načrti.
  • pri pregledu vzorca kreditne pogodbe.

Sama poročilo zajema tudi izračun efektivne obrestne mere, ki omogoča primerjavo kreditov med seboj.

 S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu