Menu

VODENJE INVESTICIJ

Javni sektor

 • Javnim naročnikom nudimo pravno, ekonomsko in tehnično pomoč v fazi izvajanja investicij
 • Zagotovi se vzpostavitev in delovanje projektne pisarne, ki bdi nad celotnim procesom izvajanja investicije in povezuje vse deležnike
 • Zagotavlja se pravni nadzor nad izvajanjem pogodbe
 • Nudi se polna angažiranost nadzora nad finančno vzdržnostjo projekta in zagotavlja se zahtevano poročanje do sofinancerjev ali nadzornih organov
 • Zagotavlja se supernadzor nad izvajanjem investicije in delom nadzora oz. inženirja
 • Zagotavlja se pravna pomoč pri unovčitvi zavarovanj
 • Zagotavlja se pomoč pri pogajanjih z izvajalcem in inženirjem ter ostalimi deležniki
 • Nudi se analiza izpolnjevanja pogojev za spremembo pogodbe po ZJN-3 brez izvedbe novega postopka za izbor izvajalca
 • Zagotavlja se pomoč v fazi mirnega reševanja sporov preko komisije za reševanje sporov (KRS) ali arbitraže

Gospodarstvo

 • Zasebnemu sektorju se v primeru izvajanja javnih investicij zagotavlja pravna, ekonomska in tehnična pomoč v fazi izvajanja investicije
 • Nudi se pravna pomoč pri upravičenju zahtevkov, ki temeljijo na odstopu od načrta; več dela, nepredvidena dela, nepredvidljiva dela, dodatna dela
 • Zagotavlja se pomoč v komunikaciji z deležniki investicije in zastopanje na ključnih koordinacijah, sestankih, pogajanjih, tehničnem pregledu, primopredaji itd.
 • Zagotavlja se računska kontrola pravilnosti danih obračunov
 • Zagotavlja se tehnična pomoč pri koordinaciji in vodenju investicije
 • Zagotavlja se pomoč v fazi mirnega reševanja sporov preko komisije za reševanje sporov (KRS) ali arbitraže
 S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu