Menu

Izvajanje finančnega in administrativnega vodenja odobrenih projektov dopolninega financiranja (tudi koordinacija projektnega partnerstva)

Ko je bil »prijavitelj« uspešen pri kandidiranju za dopolnilni finančni vir, le-ta postane »upravičenec«. Za celovito vodenje odobrenega projekta nudimo strokovno svetovanje s področij:

 • Spremljanje in upoštevanje vseh navodil za ustrezno izvajanje odobrenega projekta.
 • Priprava časovnega in finančnega načrta ustreznega izvajanja projekta, spremljanje napredka.
 • Priprava okvira za ustrezno doseganje kazalnikov in drugih ciljev projekta, spremljanje napredka.
 • Pregled vse dokumentacije, ki se navezuje na izvedbo projekta.
 • Preverjanje nastalih želenih stroškov, ki jih želi upravičenec uveljavljati, da so tako vsebinsko kot tudi finančno ustrezni.
 • Svetovanje pri upoštevanju zakonodaje glede pravilnega izbora izvajalcev za posamezne aktivnosti projekta.
 • Poročanje pristojnemu organu dopolnilnega financiranja o morebitnih spremembah, ki so nastale pri izvedbi projekta.
 • Koordinacija morebitnih partnerjev v projektu ter stik z njimi za zagotovitev vseh potrebnih informacij, dokumentacije in prilog, ki jih morajo dostaviti za nemoteno izvajanje in poročanje o izvajanju projekta.
 • Usmerjanje upravičenca za pridobitev vseh ustreznih zahtevanih prilog in dokumentov kot obveznih prilog za predložitev vmesnega/končnega poročila o izvajanju.
 • Koordinacija odgovornih oseb za podpisovanje vmesnih/končnih poročil o izvajanju s prilogami.
 • Priprava in oddaja vmesnih in končnih poročil s spremno dokumentacijo o izvajanju projekta, skupaj z zahtevki za izplačila.
 • Poročanje pristojni instituciji glede doseganja rezultatov projekta med in po zaključku projekta.
 • Pomoč pri izpolnjevanju pravil ustreznega informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju projekta.
 • Vzpostavitev revizijske sledi, ureditev arhivskih map.
 • Pomoč pri pravilni hrambi vse dokumentacije med in po zaključku projekta.
 • Svetovanje v primeru administrativnega nadzora s strani pristojne institucije glede dopolnilnega vira financiranja.
 • Poročanje pristojni instituciji po zaključku projekta.

Izvajanje finančnega in administrativnega managementa je včasih lahko upravičen strošek projekta, zato bomo za vas preverili tudi te možnosti. Upravičen strošek je včasih tudi vključitev zunanjega tehničnega strokovnjaka, zato bomo v primeru skupnega oblikovanja prijave, preverili tudi te možnosti in vam ekonomično učinkovito svetovali.

Namen predaje izvedbe finančnega in administrativnega managementa odobrenega projekta zunanjemu strokovnjaku je v tem, da se lahko upravičenec skoncentrirano usmeri le na vsebinsko izvedbo projekta za dosego načrtovanega cilja, zunanjim strokovnjakom pa prepusti skrb za tehnično pomoč ustreznega izvajanja in poročanja o napredku projekta za čim bolj uspešno črpanje odobrenih sredstev dopolnilnega financiranja.
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu