Menu

Priprava prijavnih vlog za javne razpise/pozive za pridobitev dopolnilnega financiranja (tudi iskanje in koordinacija projektnega partnerstva)

Ko potencialni prijavitelj prepozna možnosti za dopolnilno financiranje njegovega projekta, mu ponudimo strokovno svetovanje z naslednjimi možnimi koraki do oddaje prijavne vloge na javni razpis/poziv:

 • Razvoj projektne ideje.
 • Svetovanje pri izbiri najprimernejšega javnega razpisa/poziva za sofinanciranje želenega projekta.
 • Podrobna predstavitev javnega razpisa/poziva s celotno razpisno dokumentacijo in z upoštevanjem dosedanjih izkušenj:
  • Svetovanje glede morebitnih partnerjev v projektu in iskanje le-teh.
  • Preliminarna ocena primernosti projekta glede na razpisne pogoje in merila za izbor projektov.
  • Priprava seznama vseh potrebnih informacij, dokumentacije in prilog, ki jih mora zagotoviti prijavitelj.
  • Koordinacija morebitnih partnerjev v projektu ter stik z njimi za zagotovitev vseh potrebnih informacij, dokumentacije in prilog, ki jih morajo partnerji dostaviti.
  • Svetovanje glede priprave konzorcijskih pogodb, pisem o nameri ali drugih formalnih namer o sodelovanju pri morebitnem skupnem projektu.
  • Svetovanje pri prilagoditvi projekta razpisnim pogojem javnega razpisa/poziva za večje možnosti kandidiranja na javnem razpisu/pozivu.
  • Priprava spremne investicijske ali poslovne dokumentacije kot obvezne priloge za predložitev na javni razpis/poziv.
  • Izpolnjevanje obrazcev prijavne vloge.
  • Usmerjanje naročnika za pridobitev vseh ustreznih zahtevanih prilog in dokumentov kot obveznih prilog za predložitev na javni razpis/poziv.
  • Priprava osnutka in končne različice prijavne vloge s prilogami.
  • Koordinacija odgovornih oseb za podpisovanje prijavne vloge s prilogami.
  • Ustrezna in pravočasna oddaja prijavne vloge na javni razpis/poziv.

Priprava prijavne vloge ali spremne investicijske ali poslovne dokumentacije je včasih lahko upravičen strošek projekta, zato bomo za vas preverili tudi te možnosti.
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu