Menu

Priprava investicijske dokumentacije

Izdelava investicijske dokumentacije je obvezna za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Glede na ocenjeno investicijsko vrednost ter fazo investicijskega projekta izdelujemo različne vrste investicijske dokumentacije:

  • Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
  • Dopolnitev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (dDIIP).
  • Investicijski program (IP).
  • Novelacija investicijskega programa (nIP).
  • Predinvesticijska zasnova (PIZ).
  • Študija izvedljivosti (ŠI).
  • Študija izvedbe nameravane investicije.
  • Poročilo o izvajanju investicije.
  • Poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov investicije.
  • Analiza stroškov in koristi (cost-benefit analize, CBA analiza).

Investicijsko dokumentacijo lahko prilagodimo zahtevam in metodologijam javnih razpisov/pozivov ali drugih finančnih virov (krediti, posojila), kadar z investicijo kandidirate za pridobitev dopolnilnih virov financiranja. Včasih se investicijska dokumentacija pripravlja tudi za več partnerjev v skupnem investicijskem projektu.

ZA GOSPODARSTVO: Poznamo tudi situacije, ko se investicijska dokumentacija pripravlja tudi za gospodarske subjekte. Nudimo tudi pripravo razširjene investicijske dokumentacije s prvinami poslovnega načrta
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu