Menu

Podjetje JHP projektne rešitve skupaj z dvema poslovnima partnerjema ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o. in Jakomini Sebastijan s.p.-PRO-WEB, Računalniške storitve, vstopa na nov tuj trg Slovaške

Podjetje JHP projektne rešitve d.o.o. se je skupaj s partnerjema ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o. in Jakomini Sebastijan s.p. - PRO-WEB, Računalniške storitve

povezalo v partnerskem projektu Partnerstvo za vstop na trg Slovaške s produktom eFOOD - aplikacija oz. program javnih zavodov za e-naročanje lokalno pridelane hrane na tržišču Slovaške. Gre za začetek aktivnosti razvoja nove aplikacije oz. programa za slovaški trg, na izkušnjah že izdelane aplikacije za slovenski trg - aplikacije Jem lokalno (https://jemlokalno.si/).

Aplikacija eFOOD predstavlja odgovor na prepoznano tržno nišo, ponuditi javnim zavodom (vrtcem in šolam) in ostalim subjektom, katerih poslovni proces vključuje zagotavljanje prehrane varovancem (bolnišnicam, domovom starejših, menzam itd.), enostavno aplikacijo oz. program, preko katerega bodo transparentno in aktivno koristili ponudbo zdrave lokalne (sezonske, ekološke in trajnostno pridelane) hrane pri zagotavljanju kakovostnega obroka. Aplikacija eFOOD bo zagotavljala enostaven in učinkovit sistem, ki bo deloval medsektorsko, zagotavljal povezavo med javnimi naročniki kot porabniki ter lokalnimi pridelovalci kot ponudniki. Ponudniki lokalnih, sezonskih, ekoloških in trajnostno pridelanih živil bodo s prodajo nastopili v prodajnem kanalu – aplikaciji oz. programu, ki jim bo omogočal povečanje in bolj redno prodajo svojih živil (pridelkov). Z aplikacijo bo mogoče hitro in enostavno načrtovati javna naročila in posledično porabo potrebne hrane (razne statistične obdelave) ter prednostno koristiti lokalne proizvajalce ter s tem uresničevati načelo kratkih verig.

Skupaj z opredeljenima partnerjema, uveljavljenim računalniškim podjetjem ARCTUR - za programsko podporo pri razvoju aplikacije, kot podjetjem PRO-WEB - za dodatno programsko podporo pri prilagoditvi aplikacije za trg Slovaške, vzpostavljamo sinergijsko partnerstvo treh podjetij, razširjeno z še več ključnimi akterji na področjih pravnega in ekonomskega svetovanja, računalniškega svetovanja, trženja in PR aktivnosti s slovenskega in slovaškega trga, katerih dejavnosti se močno povezujejo, ter komplementarno nadgrajujemo slovensko različico aplikacije Jem lokalno v eFOOD za uporabnost in vstop na nov trg na Slovaškem.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu