Menu

Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018

Obveščamo vas, da je bil dne 12. 5. 2017 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018.

Rok za prijavo na razpis je do 5. 6. 2017. 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov za leti 2017 in 2018.

SKLOP 1

Sofinancirala se bo prenova športnih dvoran in telovadnic v letu 2017 in sicer v delu, ki predstavlja prenovo športnih podov.

SKLOP 2

Sofinancirala se bo izgradnja in posodobitev javnih pokritih in nepokritih športnih objektov v letu 2018.

Namen in cilj razpisa

Namen razpisa je spodbuditi gradnjo in posodobitev obstoječih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023.

Cilj razpisa je zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov.

Prijavitelji

Na razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018, se lahko prijavijo lokalne skupnosti, ki imajo v lasti javne športne objekte.

Razpoložljiva sredstva

Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018, je 2.743.213,76 EUR. 

Višina sofinanciranja

SKLOP 1

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 za leto 2017 znaša 503.213,76 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo obnovo športnega poda v športni dvorani ali telovadnici v višini 41.934,48 EUR, kar predstavlja del celotne prenove, katere investicijska vrednost ne sme biti manjša od 60.000,00 EUR brez DDV.

SKLOP 2

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 za leto 2018 znaša 2.240.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo izbrane projekte v višini 448.000,00 EUR, kar predstavlja del celotne prenove, katere investicijska vrednost ne sme biti manjša od 1.500.000,00 EUR brez DDV.  

Upravičeni stroški za sofinanciranje

V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški, ki so nastali pri prenovi športnih podov v športnih dvoranah in telovadnicah od 1. 1. 2017 do 20. 11. 2017. Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2017, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo.

V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški gradnje in posodobitve javnih pokritih in nepokritih športnih objektov, ki bodo nastali pri gradnji od 1. 1. 2018 do 20. 11. 2018. Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2018, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo.

Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

Pogoji

Predlagane investicije se morajo izvajati v Republiki Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

SKLOP 1:

Vadbena površina v športnih dvoranah in telovadnicah, ki je predmet sofinanciranja, ne sme biti manjša od 550 m2.

Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z  investicijsko dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.

Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 60.000,00 EUR (brez DDV).

Prijavitelj mora predložiti dokazilo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.

Investicija se začne in zaključi v letu 2017.

Do podpisa pogodbe mora biti, če gre za taka dela, da je to potrebno, pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor.

SKLOP 2:

Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.

Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 1.500.000,00 EUR ( brez DDV).

Prijavitelj mora predložiti dokazilo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.

Gradnja se ne sme začeti pred prijavo na javni razpis in se zaključi v letu 2018, pri čemer so upravičeni stroški le tisti, ki so nastali v letu 2018.

Do podpisa pogodbe mora biti, če gre za taka dela, da je to potrebno, pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor.

 

Povezava do javnega razpisa: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1538 

Kje vam JHP d.o.o. lahko pomaga pri pripravi vloge

Ekipa strokovnjakov JHP d.o.o. vam nudi celovito pomoč pri izdelavi investicijske dokumentacije.

Kontaktirajte nas preko elektronske pošte na info@jhp.si ali pa nas pokličite na 01 72 44 606, saj se veselimo vaših novih idej, projektov in izzivov, ki jih bomo poskušali izpeljati v uspešno zaključene projekte v vaše in naše zadovoljstvo.

 

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu