Menu

Sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov

Obveščamo vas, da je bil 2.9.2016 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov.

Rok za predložitev prijavnih vlog je do 19.10.2016.

 

Predmet povabila

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev namenjenih različnim ciljnim skupinam.

Opredelitev VGC: VGC predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti VGC so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. V okviru VGC se izvajajo številne dejavnosti, s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna.

 

Pogoji za kandidiranje

Prijavitelj mora kandidirati skupaj z vsaj enim projektnim partnerjem, vendar projektno
partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri pravne osebe (prijavitelj in največ trije projektni partnerji). Namen
projektnega partnerstva je, da prijavitelj in projektni partnerji s programom pokrijejo čim širše teritorialno
območje. Projektni partnerji morajo biti iz iste geografske enote kot je sedež VGC, vendar morajo delovati
in izvajati vsebine v občini izven sedeža VGC.

 

Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 8.625.000,00 EUR.

Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.

 

Obdobje upravičenosti stroškov / izdatkov

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021. Obdobje upravičenosti javnih izplačil iz proračuna je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2021.

Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu partnerju nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta in jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal najkasneje v 30-ih dneh po koncu izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot 31. 10. 2021.

Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov.

Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.

Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.

 

Kje vam JHP d.o.o. lahko pomaga pri pripravi vloge

Ekipa strokovnjakov JHP d.o.o. vam nudi celovito pomoč pri izdelavi Izdelavi investicijske dokumentacije ter izdelave celotne vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev.

Kontaktirajte nas preko elektronske pošte na info@jhp.si ali pa nas pokličite na 01 72 44 606, saj se veselimo vaših novih idej, projektov in izzivov, ki jih bomo poskušali izpeljati v uspešno zaključene projekte v vaše in naše zadovoljstvo.

Poleg predmetnih programov podrobno spremljamo tudi druge aktivnosti in informacije glede priprave in izvajanja strateških in programskih dokumentov ter druge uporabne vire glede finančnih priložnosti, ki so/bodo osnova za objavo javnih razpisov/pozivov ter za pridobitev dopolnilnega financiranja projektov na območju Republike Slovenije v obdobju do leta 2020.

Smo izkušeno strokovno svetovalno podjetje, ki se ukvarja s tremi ključnimi področji:

  • pravo (javna naročila, javno-zasebna partnerstva, revizije postopkov javnih naročil, nadzor nad izvajanjem pogodb, revizije projektov),
  • ekonomija (črpanje finančnih sredstev - prijava na razpise, priprava investicijskih dokumentacij in poslovnih načrtov, priprava strateških in programskih dokumentov, finančno in administrativno vodenje projektov),
  • IT (elektronsko javno naročanje - aplikacija za dokumentiranje in izvajanje javnih naročil eJN, povezava: www.ejn.si).

Od leta 2008, od kar smo na trgu, smo uspešno izvedli že preko 700 projektov za naše naročnike iz javnega in privatnega sektorja. Ključna konkurenčna prednost podjetja JHP projektne rešitve d.o.o. je, da znamo s pomočjo integracije različnih področij nuditi oz. zagotoviti stranki/naročniku boljše storitve.

Za več informacij o našem podjetju in uspešnem preteklem delu nas prosimo kontaktirajte preko naših kontaktnih možnosti in z veseljem se vam bomo dodatno predstavili.

Podrobna vsebina se nahaja tukaj

 

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu